Nominering

Har du en person i ditt nätverk som du tycker förtjänar stipendiet eller kanske är det du som borde få det?  Stipendiet kommer gå till en person som är i ett tidigt skede av sitt arbetsliv och är aktiv inom politik, näringsliv och/eller kommunikation/opinionsbildning. Vår stipendiat ska också ha en förståelse för vikten av ett öppet samhälle och det fria samtalet. 

NOMINERINGEN TILL 2023 ÅRS STIPENDIUM ÄR NU STÄNGD.  Nomineringen kommer att öppna igen  i början av 2024 inför nästa stipendieutdelning.

Vi vill genom stiftelsen möjliggöra för fler unga människor att bidra till en bättre värld i Lars Görans anda. Att fler vågar stå upp för den fria världen, försvara det öppna samhället och se vikten av god kommunikation och ödmjukhet. Stipendiet är på 50 000 kr och förutom pengarna kommer stipendiaten att få tillgång till ett brett nätverk av kloka personer som ytterligare kan hjälpa stipendiaten i sitt framtida värv.

Stipendiet delas ut den 19 april varje år. 


Stiftelsens ändamål är att premiera unga personer som på något vis är aktiva inom politik, näringsliv och/eller kommunikation/opinionsbildning. Utöver detta är personens förståelse för vikten av ett öppet samhälle och de fria samtalet av stor betydelse och ska tas i beaktande. Särskilt ska personer som befinner sig i ett tidigt skede av sitt arbetsliv premieras.


Kontakt

Har du frågor eller idéer kring stiftelsens arbete? Tveka inte att kontakta oss, det göra du enklast via formuläret till höger.