Nominering

Har du en person i ditt nätverk som du anser vara en värdig stipendiat, eller är det kanske du själv som bör övervägas? 

Stipendiet kommer gå till en individ som:

# Utmärker sig inom områdena politik, näringsliv och/eller kommunikation/opinionsbildning. Vi välkomnar särskilt individer som verkar i gränslandet mellan dessa områden. 
# Uppvisar en stark förståelse för betydelsen av ett öppet samhälle och för det fria samtalet. Detta ska tydligt kunna beläggas i konkreta exempel i nomineringen. 
# Är i ett tidigt skede av sin yrkeskarriär, förmodligen runt 25-35 år

De personer som nomineras och som efter en första genomgång av stiftelsen går vidare i processen, kommer att kontaktas och bli ombedda att besvara följande tre frågor med max 250 ord per fråga.

-Vilka konkreta resultat eller förändringar har personen åstadkommit i samhället genom sitt engagemang inom politik, näringsliv och/eller kommunikation/opinionsbildning?
-Hur avser personen att fortsätta sitt engagemang och bidrag till samhället?
-Vad avser personen göra med stipendiepengarna?

Vi vill genom stiftelsen möjliggöra för fler unga människor att bidra till en bättre värld i Lars Görans anda. Att fler vågar stå upp för den fria världen, försvara det öppna samhället och se vikten av god kommunikation och ödmjukhet. Stipendiet är på 50 000 kr och förutom pengarna kommer stipendiaten att få tillgång till ett brett nätverk av kloka personer som ytterligare kan hjälpa stipendiaten i sitt framtida värv.

Nomineringen till 2024 års stipendium är nu stängd. 

Stipendiet delas ut den 19 april 2024 i Stockholm. 


Stiftelsens ändamål är att premiera unga personer som på något vis är aktiva inom politik, näringsliv och/eller kommunikation/opinionsbildning. Utöver detta är personens förståelse för vikten av ett öppet samhälle och de fria samtalet av stor betydelse och ska tas i beaktande. Särskilt ska personer som befinner sig i ett tidigt skede av sitt arbetsliv premieras.


Kontakt

Har du frågor eller idéer kring stiftelsens arbete? Tveka inte att kontakta oss, det göra du enklast via formuläret till höger.