Stipendiater

Varje år på Lars Görans födelsedag den 19 april delar stiftelsen ut ett stipendium på 50 000 kronor till en ung person som verkar i hans anda. 


2023

Image

John Norell

Juryns motivering

"Att vara en person som inte alltid behöver stå i strålkastarljuset men som trots det lyckas göra sin röst och sina idéer hörda, är en konst som kräver sin mästare. Årets stipendiat av Lars Göran Johanssons stiftelse är just en sådan konstnär som har visat på en bred palett av engagemang, intelligens och ett stort mått av ödmjukhet.

Med en vass penna, en skarp hjärna och med en röst som når ut i etern tycker vi att årets stipendiat lever upp till stiftelsens ändamål på ett utomordentligt sätt. Produktiviteten och kreativiteten i det stipendiaten företar sig är mäkta imponerande och vi hoppas att detta stipendium därför ska bidra till att stipendiaten fortsätter att påverka och inspirera andra, både i och bredvid strålkastarnas ljus."

 

John är 29 år gammal, uppvuxen i Vara i Västra Götaland och doktorerar i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har aktivt drivit opinion genom debattsidor, politiska kampanjer, bok- och tidningsutgivning samt genom att lyfta fram andra unga talanger. Mellan 2020 och 2022 var han ordförande för Fria Moderata Studentförbundet. Som fellow vid tankesmedjan Timbro producerar John podcasten "Ekonomerna". Han är även associerad forskare på Ratio, ledamot i förbundsstyrelsen för Medborgarskolan och var initiativtagare till att grunda föreningen Hyresgästförbundet för att opinionsbilda för fri hyressättning.

Vad tror du bidrog mest till att du fick stipendiet?
Jag har haft förmånen att omge mig med fantastiska, intelligenta och modiga människor som har inspirerat mig att göra en skillnad och vågat tro på mig och mina idér. Det är jag enormt tacksam för. Jag är mycket ödmjuk inför att ha blivit utvald, och jag ser det som en bekräftelse på att mitt arbete och engagemang har betydelse.

Har du redan nu någon idé hur du ska använda stipendiepengarna?
Även om jag ännu inte har en konkret plan för hur jag ska använda stipendiepengarna, är jag övertygad om att de kommer att bidra till att ytterligare stärka mitt engagemang inom opinionsbildning och hjälpa mig att lära mig nya saker.

En uppmaning till andra unga personer som kan komma i fråga för stipendiet?
Jag vill uppmana andra unga att våga ta steget att skapa saker och inte bara vara en konsument av innehåll på nätet. Det kan vara att skriva en blogg, göra videoessäer på YouTube eller koda hemsidor och appar. Även om man inte har en publik när man börjar, finns det inget annat sätt att hitta en publik än att sätta igång. Det är just den typen av driv och engagemang som får andra att se och tro på en. Stipendiet är en fantastisk insats från stiftelsens styrelse och Lars Görans familj för att uppmuntra och sporra unga att göra skillnad.

Mer om John hittar du på www.johnnorell.com