Stipendiater

Varje år på Lars Görans födelsedag den 19 april delar stiftelsen ut ett stipendium på 50 000 kronor till en ung person som verkar i hans anda. 


2024

Image

Madina Refoi

Juryns motivering

"Med en enastående förmåga att förena medicinsk expertis och samhällsengagemang har stipendiaten visat sig vara en kraft att räkna med. Som läkare har stipendiaten inte bara förvaltat sin kunskap, utan även använt den som en plattform för att påverka och förbättra samhället. Stipendiatens starka engagemang för att främja hälsa och jämställdhet inom vården har resulterat i konkreta reformförslag och samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn.

Stipendiatens breda engagemang och mångfacetterade kompetens speglar stiftelsens ändamål på ett utomordentligt sätt. Med en tydlig vision för framtiden avser stipendiaten att fortsätta sin resa som en röst för förändring och förbättring i samhället. Vi är övertygade om att stipendiatens målmedvetenhet och passion kommer att göra henne till en betydande aktör inom både näringsliv, politik och samhällsdebatt.

Hennes outtröttliga engagemang, strategiska tänkande och starka vilja att göra skillnad är en inspirationskälla för oss alla. Vi ser med spänning fram emot att följa hennes fortsatta framgångar och bidrag till samhället."

 

Madina är 27 år gammal, född och uppvuxen i Lund. Hon har läst medicin vid Lunds universitet och är i dag verksam som AT-läkare. Vid sidan av sitt kliniska arbete är hon fellow vid Tankesmedjan Synaps som driver sjukvårdsfrågor från ett medborgar- och marknadsliberalt perspektiv. Hon driver aktivt opinion i tidningar som DN och Expressen. Hon är tidigare ordförande för samtals- och debattforumet Studentafton – vars syfte är att värna om det fria ordet och yttrandefriheten. Under studietiden var hon även verksam som amanuens vid medicinska fakulteten och läst kurser i idé- och lärdomshistoria. Även engagerad som volontär i den ideella föreningen Mind.

Vad tror du bidrog mest till att du fick stipendiet?
LG brann för frihetsfrågor. Jag värdesätter i hög grad betydelsen av valfrihet och det fria ordet. Hälsa är dessutom en central frihetsfråga, för jag utgår från att den som inte har sin fulla hälsa också har sin frihet begränsad. Finns det något i min makt att göra något åt det – så gör jag det gärna. Vidare tror jag det beror på att jag har ett dubbelt engagemang som bottnar i professionalism. Där jag tar med mig erfarenheterna från kärnverksamheten för ett aktivt opinions- och påverkansarbete. Det kan nog vara unikt i sammanhanget. Jag hedrar ert engagemang i att investera i andra människor och i förlängningen i samhället. För mig personligen är det ett erkännande som motiverar mig till att vilja fortsätta bidra till människor och samhället på olika vis.

Har du redan nu någon idé hur du ska använda stipendiepengarna?
Först och främst är det en "morot" till att fortsätta driva opinion. Vidare har jag länge drömt om att starta en egen klinik. Med bakgrund till de utmaningar som finns inom sjukvården i dag – ser jag utrymme för entreprenörer att komma in med innovativa lösningar. Ert bidrag är ett stöd för ett sådant initiativ. Det lär dock inte ske imorgon eller nästa månad, snarare lite längre in i framtiden.

En uppmaning till andra unga personer som kan komma i fråga för stipendiet?
Då vill jag ge en uppmuntran till mod. Våga ta risker, våga misslyckas. Våga ta dig an nya utmaningar trots att du ger dig ut på okänd mark. Definiera tydligt vad dina mål är, och hitta förebilder som vandrat en liknande väg. Det är människor som inspirerar och som kan dela med sig av sina erfarenheter, vilket i förlängningen stärker ens egen motivation.


2023

Image

John Norell

Juryns motivering

"Att vara en person som inte alltid behöver stå i strålkastarljuset men som trots det lyckas göra sin röst och sina idéer hörda, är en konst som kräver sin mästare. Årets stipendiat av Lars Göran Johanssons stiftelse är just en sådan konstnär som har visat på en bred palett av engagemang, intelligens och ett stort mått av ödmjukhet.

Med en vass penna, en skarp hjärna och med en röst som når ut i etern tycker vi att årets stipendiat lever upp till stiftelsens ändamål på ett utomordentligt sätt. Produktiviteten och kreativiteten i det stipendiaten företar sig är mäkta imponerande och vi hoppas att detta stipendium därför ska bidra till att stipendiaten fortsätter att påverka och inspirera andra, både i och bredvid strålkastarnas ljus."

 

John är 29 år gammal, uppvuxen i Vara i Västra Götaland och doktorerar i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har aktivt drivit opinion genom debattsidor, politiska kampanjer, bok- och tidningsutgivning samt genom att lyfta fram andra unga talanger. Mellan 2020 och 2022 var han ordförande för Fria Moderata Studentförbundet. Som fellow vid tankesmedjan Timbro producerar John podcasten "Ekonomerna". Han är även associerad forskare på Ratio, ledamot i förbundsstyrelsen för Medborgarskolan och var initiativtagare till att grunda föreningen Hyresgästförbundet för att opinionsbilda för fri hyressättning.

Vad tror du bidrog mest till att du fick stipendiet?
Jag har haft förmånen att omge mig med fantastiska, intelligenta och modiga människor som har inspirerat mig att göra en skillnad och vågat tro på mig och mina idér. Det är jag enormt tacksam för. Jag är mycket ödmjuk inför att ha blivit utvald, och jag ser det som en bekräftelse på att mitt arbete och engagemang har betydelse.

Har du redan nu någon idé hur du ska använda stipendiepengarna?
Även om jag ännu inte har en konkret plan för hur jag ska använda stipendiepengarna, är jag övertygad om att de kommer att bidra till att ytterligare stärka mitt engagemang inom opinionsbildning och hjälpa mig att lära mig nya saker.

En uppmaning till andra unga personer som kan komma i fråga för stipendiet?
Jag vill uppmana andra unga att våga ta steget att skapa saker och inte bara vara en konsument av innehåll på nätet. Det kan vara att skriva en blogg, göra videoessäer på YouTube eller koda hemsidor och appar. Även om man inte har en publik när man börjar, finns det inget annat sätt att hitta en publik än att sätta igång. Det är just den typen av driv och engagemang som får andra att se och tro på en. Stipendiet är en fantastisk insats från stiftelsens styrelse och Lars Görans familj för att uppmuntra och sporra unga att göra skillnad.

Mer om John hittar du på www.johnnorell.com